Ayat Bibel

Johannes 15:16

Ndada hamu mamillit Ahu; Ahu do mamillit hamu jala hupadiri hamu, asa laho hamu marparbue, jala asa mian parbuemuna i; asa dilehon tu hamu nasa sipangidoonmuna sian Ama i marhitehite Goarhu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 
Copyright © hotmutiara Blogger Theme by BloggerThemes & newwpthemes Sponsored by Internet Entrepreneur